Das geschäftsführende Präsidium

  MKG-Präsidium: 1. Päsident Volker Gue, 2. Präsident Ralf Heuss, Vizepräsident Thomas Dietz  
   1. Präsident:

 2. Präsident:

 Vizepräsident:
 Volker Gue
 v.gue@mkg-mellrichstadt.de
 Ralf Heuss
 r.heuss@mkg-mellrichstadt.de
 Thomas Dietz
 t.dietz@mkg-mellrichstadt.de
 
   Schriftführer:  Claudia Zoll, Dieter Bach
 info@mkg-mellrichstadt.de
 
   Kassierer:

 Roswitha Zoll, Ute Faulstich
 kasse@mkg-mellrichstadt.de
 
   Beisitzer:

 Reiner Proß, Julia Laupert, Ronny Muhr, Thomas Dietz III.
 Sabine Paul, Frank Burkhardt, Simon Muhr
 
   Gardevertreterin:  Dagmar Spiegel
 garde@mkg-mellrichstadt
 
   Sitzungspräsident:  Joachim Zoll
 
joachim.zoll@mkg-mellrichstadt.de
 
   Internet-, Medien- u. PR-Arbeit:  Dieter Bach, Inge Storath
 webmaster@mkg-mellrichstadt.de
 
   Chronik:  Andrea Mültner  
   Ehrenpräsidenten:

 Werner Blaumeiser, Manfred Fiedler†,
 Dr. Alexander Homberg, Fritz Büchs

 
   Ehren-Senatoren:  Lisa Heym-Dschulnigg, Dieter Federlein, Karl Groenen,
 Peter Hofmann, Karl-Hermann Reich, Stefan Weihrauch†,
 Wolfgang Wulf†, Regina Wulf
 
   Kostümfundus:  Maritta Heid: h.marita@web.de  

Präsidenten der MKG

   2017 - bis heute:  Volker Gue  
   2010 - 2016:
 Robert Stuhl  
   2001 - 2010:  Dr. Alexander Homberg  
   1995 - 2001:  Werner Blaumeiser  
   1985 - 1995:  Manfred Heid†  
   1979 - 1985:  Richard Mack†  
   1978 - 1979:  Günther Zirpel  
   1971 - 1978:  Theo Schmitt†  
   1966 - 1971:  Manfred Fiedler†  
   1959 - 1966:  Robert Handel  
   1957 - 1959:  Albert Wiebusch  
   1952 - 1957:  Alfred Mühlfeld†  


   
nach oben